Original Article

Protective Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester Against Carbon Tetrachloride-induced Testicular Damage in Rats: A Histological Study
 • Belemir GÜLHAN
 • Elif TAŞLIDERE
 • Nigar VARDI
 • Aslı TAŞLIDERE
 • Hülya ELBE
Namik Kemal Med J 2023; 11: 17-21 DOI: 10.4274/nkmj.galenos.2023.82474

Research Article

Çocuklarda ve Genç Erişkinlerde Subaksiller Sağ Torakotomi Yaklaşımıyla (Bikini İnsizyonu) Minimal İnvaziv Atriyal Septal Defekt Onarımı
 • Arda ÖZYÜKSEL
 • Baran ŞİMŞEK
 • Pelin KOCAPEHLİVAN
 • Şener DEMİROLUK
 • Murat SAYGI
 • Mehmet Salih BİLAL
Namik Kemal Med J 2020; 8: 507-514 DOI: 10.37696/nkmj.807330